β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

لاتيه ونيس

100 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
90.25 мл (90.25%)
Всего аромата
9.75 мл (9.75%)
Настой
30 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2
2.07
2
Пропиленгликоль (PG)
23.25
24.09
23.25
Глицерин (VG)
65
81.96
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание