β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
9 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
44 мл (88%)
Всего аромата
6 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
25
28.72
50
Пропиленгликоль (PG)
6.5
6.74
13
Глицерин (VG)
12.5
15.76
25
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание