β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Grape Drank

28 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
23.8 мл (85%)
Всего аромата
4.2 мл (15%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% PG
1.17
1.21
4.17
Пропиленгликоль (PG)
3.03
3.14
10.83
Глицерин (VG)
19.6
24.72
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание