β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Fruit Candy

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
64 мл (64%)
Всего аромата
36 мл (36%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
1
1.04
1
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание