β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Stravaganza

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.92 мл (88.2%)
Всего аромата
7.08 мл (11.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
2.5
2.87
4.17
Пропиленгликоль (PG)
9.67
10.02
16.12
Глицерин (VG)
40.75
51.39
67.92
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание