β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Turkish Remix

120 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
105.6 мл (88%)
Всего аромата
14.4 мл (12%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
12
15.13
10
Пропиленгликоль (PG)
69.6
72.13
58
Глицерин (VG)
24
30.26
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание