β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Кувснв

30 мл
Крепость
3.5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
25.95 мл (86.5%)
Всего аромата
4.05 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.05
1.09
3.5
Пропиленгликоль (PG)
9.9
10.26
33
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание