β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

AnBl-7.18-75

100 мл
Крепость
0.5 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
77 мл (77%)
Всего аромата
23 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
50% PG / 50% VG
2.78
3.19
2.78
Пропиленгликоль (PG)
0.61
0.63
0.61
Глицерин (VG)
73.61
92.82
73.61
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание