β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

StrawKiwi Lemonade Nicsalt

30 мл
Крепость
25 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
26.55 мл (88.5%)
Всего аромата
3.45 мл (11.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% VG
3
3.78
10
Пропиленгликоль (PG)
11.55
11.97
38.5
Глицерин (VG)
12
15.13
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание