β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
30% PG / 70% VG
0.9
1.07
3
Пропиленгликоль (PG)
8.73
9.05
29.1
Глицерин (VG)
17.97
22.66
59.9
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание