β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Oat Banana

800 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
588 мл (73.5%)
Всего аромата
212 мл (26.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
8
8.29
1
Пропиленгликоль (PG)
20
20.73
2.5
Глицерин (VG)
560
706.16
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание