β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
8200 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
6683 мл (81.5%)
Всего аромата
1517 мл (18.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
943
977.23
11.5
Глицерин (VG)
5740
7238.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание