β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawmelon

120 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
100.2 мл (83.5%)
Всего аромата
19.8 мл (16.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% PG
2.5
2.59
2.08
Пропиленгликоль (PG)
49.7
51.5
41.42
Глицерин (VG)
48
60.53
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание