β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24 мл (80%)
Всего аромата
6 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
6
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.24
4
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание