β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Świeża Truskawka Z Mlekiem

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.8 мл (98%)
Всего аромата
0.2 мл (2%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionez
g_translate
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
24
Глицерин (VG)
5.4
6.81
54
Вода/Водка/PGA
2
1.88
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание