β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Autumn Bomb

100 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
87 мл (87%)
Всего аромата
13 мл (13%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
50% PG / 50% VG
30
34.46
30
Пропиленгликоль (PG)
22
22.8
22
Глицерин (VG)
35
44.14
35
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание