β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pomegranate Gum

30 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.3 мл (81%)
Всего аромата
5.7 мл (19%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
5
Пропиленгликоль (PG)
1.8
1.87
6
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание