β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Romã Pitais Cactus

120 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
109.8 мл (91.5%)
Всего аромата
10.2 мл (8.5%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.6
3.73
3
Пропиленгликоль (PG)
22.2
23.01
18.5
Глицерин (VG)
84
105.92
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание