β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
23.1 мл (77%)
Всего аромата
6.9 мл (23%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
8.1
8.39
27
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание