β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pear Candyity

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27.75 мл (92.5%)
Всего аромата
2.25 мл (7.5%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
11.85
12.28
39.5
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание