β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
57 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
50.9 мл (89.3%)
Всего аромата
6.1 мл (10.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
30% PG / 70% VG
9.5
11.34
16.67
Пропиленгликоль (PG)
5.3
5.49
9.3
Глицерин (VG)
36.1
45.52
63.33
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание