β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
80/20
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
3.33
3.45
11.11
Пропиленгликоль (PG)
15.27
15.82
50.89
Глицерин (VG)
6
7.57
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание