β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Banamelon Menthol

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
50.4 мл (84%)
Всего аромата
9.6 мл (16%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
18.6
19.28
31
Глицерин (VG)
30
37.83
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание