β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Ma Se Dragon

30 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
80/20
Всего основы
25.95 мл (86.5%)
Всего аромата
4.05 мл (13.5%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
3.33
3.45
11.11
Пропиленгликоль (PG)
16.62
17.22
55.39
Глицерин (VG)
6
7.57
20
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание