β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
41.25 мл (82.5%)
Всего аромата
8.75 мл (17.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.5
1.55
3
Пропиленгликоль (PG)
9.75
10.1
19.5
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание