β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Uva Com Romã

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
27.99 мл (93.3%)
Всего аромата
2.01 мл (6.7%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
7.59
7.87
25.3
Глицерин (VG)
19.5
24.59
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание