β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Butterscotch Tobacco

30 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27 мл (90%)
Всего аромата
3 мл (10%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
50% PG / 50% VG
9
10.34
30
Пропиленгликоль (PG)
7.5
7.77
25
Глицерин (VG)
10.5
13.24
35
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание