β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Berry Crunch

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
93.7 мл (93.7%)
Всего аромата
6.3 мл (6.3%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
15.7
16.27
15.7
Глицерин (VG)
75
94.57
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание