β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Menta Novo

100 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
91 мл (91%)
Всего аромата
9 мл (9%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
11
11.4
11
Глицерин (VG)
80
100.88
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание