β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Juicy GrapeFruit

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.8 мл (86%)
Всего аромата
4.2 мл (14%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.8
4.97
16
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание