β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
23 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
19.09 мл (83%)
Всего аромата
3.91 мл (17%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.58
0.6
2.5
Пропиленгликоль (PG)
4.72
4.89
20.5
Глицерин (VG)
13.8
17.4
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание