β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
0.3
0.38
3
Пропиленгликоль (PG)
1.4
1.45
14
Глицерин (VG)
7.2
9.08
72
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание