β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Trago de Coco

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
26.46 мл (88.2%)
Всего аромата
3.54 мл (11.8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
17.46
18.09
58.2
Глицерин (VG)
9
11.35
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание