β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Mango Cool

500 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
405 мл (81%)
Всего аромата
95 мл (19%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
15
15.54
3
Пропиленгликоль (PG)
40
41.45
8
Глицерин (VG)
350
441.35
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание