β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
25.8 мл (86%)
Всего аромата
4.2 мл (14%)
Настой
14 дней
grade5group2
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
6.9
7.15
23
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание