β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Vanilla Cheesecake

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.09
0.09
0.3
Пропиленгликоль (PG)
6.51
6.75
21.7
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание