β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
46 мл (92%)
Всего аромата
4 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
2.5
3.15
5
Пропиленгликоль (PG)
21
21.76
42
Глицерин (VG)
22.5
28.37
45
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание