β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

1111 Framellow

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24.6 мл (82%)
Всего аромата
5.4 мл (18%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.6
3.73
12
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание