β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Atmose Fraga

30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
27.96 мл (93.2%)
Всего аромата
2.04 мл (6.8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
2
Пропиленгликоль (PG)
9.36
9.7
31.2
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание