β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pacha Fuji Apple

60 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
51.54 мл (85.9%)
Всего аромата
8.46 мл (14.1%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.54
3.67
5.9
Глицерин (VG)
48
60.53
80
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание