β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Ice

25 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
21.63 мл (86.5%)
Всего аромата
3.38 мл (13.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.75
0.78
3
Пропиленгликоль (PG)
3.38
3.5
13.5
Глицерин (VG)
17.5
22.07
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание