β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
28.7 мл (95.65%)
Всего аромата
1.31 мл (4.35%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
6.79
7.04
22.65
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание