β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
28.35 мл (94.5%)
Всего аромата
1.65 мл (5.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.45
0.47
1.5
Пропиленгликоль (PG)
6.9
7.15
23
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание