β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

supernanat

125 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
81.25 мл (65%)
Всего аромата
43.75 мл (35%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.75
3.89
3
Пропиленгликоль (PG)
2.5
2.59
2
Глицерин (VG)
75
94.57
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание