β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
180 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
139.5 мл (77.5%)
Всего аромата
40.5 мл (22.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
5.4
5.6
3
Пропиленгликоль (PG)
8.1
8.39
4.5
Глицерин (VG)
126
158.89
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание