β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
52.2 мл (87%)
Всего аромата
7.8 мл (13%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
75% PG / 25% VG
1.8
1.97
3
Пропиленгликоль (PG)
19.95
20.67
33.25
Глицерин (VG)
28.65
36.13
47.75
Вода/Водка/PGA
1.8
1.69
3
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание