β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Churros 5.0

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
27.6 мл (92%)
Всего аромата
2.4 мл (8%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
8.7
9.02
29
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание