β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Whipped Cinnamon

35 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
31.5 мл (90%)
Всего аромата
3.5 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% PG
1.46
1.51
4.17
Пропиленгликоль (PG)
5.54
5.74
15.83
Глицерин (VG)
24.5
30.89
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание