β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Paradise Punch

15 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
12.83 мл (85.5%)
Всего аромата
2.17 мл (14.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
0.45
0.52
3
Пропиленгликоль (PG)
8.1
8.39
54
Глицерин (VG)
4.27
5.39
28.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание