β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
28.8 мл (96%)
Всего аромата
1.2 мл (4%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 1000 мг
100% PG
0.09
0.09
0.3
Пропиленгликоль (PG)
13.71
14.21
45.7
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание